Landhaus Otto Kohtz – Denkmalschutz trifft Moderne